Integrativ medicin, bedömning av fria radikaler, arteriografi, behandling med antioxidanter.

 

Du träffar här läkaren Björn Gunnarson, specialist i allmänmedicin.

Vi vill  kombinera det bästa av skolmedicin och alternativ medicin, det som kallas integrativ medicin.  
Vid läkarbesöket vill vi ge tillräckligt med tid så att du i lugn och ro hinner beskriva  dina besvär och vi hinner göra behövliga undersökningar.

Vi erbjuder undersökning av ditt blod i mikroskop för att se hur mycket fria radikaler som finns.  

Vi undersöker hur dina blodkärl mår i arteriografen.

Om du har förhöjda värden på fria radikaler, eller om dina kärl visar  tecken till  åderförkalkning så finns möjlighet att behandla det.  Dels genom förändrade kost- och motionsvanor, dels genom tillförsel av ett brett spektrum av antioxidanter.

Många vanliga sjukdomar har samband med förhöjda värden på fria radikaler. Genom att tillföra antioxidanter finns möjlighet till en förbättring av dessa sjukdomstillstånd.

Arteriografen kan avslöja om du ligger i riskzonen för hjärtkärlsjukdom. Kärlförändringar kan upptäckas tidigt vilket möjliggör åtgärder som minskar åderförkalkningen.

Vi arbetar utan avtal med landstinget vilket innebär att ett läkarbesök här blir dyrare än om du går till vårdcentralen.